Beeldende vaktherapie jeugd

 

b-begeleiding

Soms hebben kinderen extra hulp nodig om, in de wereld zoals die is, te kunnen blijven functioneren. Kinderen met bijvoorbeeld een ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ervaren de wereld niet zoals u of ik omdat prikkels anders worden verwerkt doordat hun hersenen eenvoudigweg anders functioneren.

Gelukkig zijn er legio mogelijkheden om deze kinderen te begeleiden, handvatten aan te reiken en vaardigheden bij te brengen. Één van die mogelijkheden biedt individuele beeldende vaktherapie. Door creatief bezig te zijn is het makkelijker om rust en ontspanning te ervaren om van daaruit bijvoorbeeld gevoelens op een adequate wijze te leren uiten. Tegelijkertijd nodigt het regelmatig beeldend werken uit tot het aanleren van structureren en aandacht focussen. En er ontstaat een mooi werkstuk waaruit men voldoening haalt en trots op kan zijn. Daarnaast heeft elk werkstuk als vanzelf een ondersteunende functie omdat het een blijvende herinnering is aan die vaardigheid of handvat waarmee het kind tijdens de therapie heeft geoefend.

Beeldende vaktherapie biedt extra mogelijkheden bij het leren omgaan met dagelijkse handelingen en gebeurtenissen.

Bij aanvang van de therapie wordt er een behandelingsovereenkomst ondertekend omtrent wederzijdse rechten en plichten. Vervolgens wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld waarin het doel is bepaald en evaluatie momenten worden afgesproken.

Beeldende vaktherapie kan vergoed worden via uw gemeente echter zijn hier per gemeente grote verschillen ontstaan. Ik raad u aan eerst contact op te nemen met uw gemeente om te informeren wat de mogelijkheid tot vergoeding is. Indien men extra informatie nodig heeft betreffende beeldende therapie jeugd, ben ik graag bereid uw gemeente te woord te staan.