De therapeut


Ontstaan vanuit mijn jarenlange passie voor het tekenen en het schilderen met olie- en acrylverf, heb ik de volgende opleidingen afgerond en werkervaringen opgedaan:

  • Vaktherapie/Creatieve Therapie Beeldend aan de Hogeschool van Arnhem en
   Nijmegen
   . Als bijvakken had ik gekozen filosofie en spiritualiteit waardoor ik geboeid raakte door de existentiële psychotherapie. Zodoende heb ik voor mijn afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van beeldende therapie bij stervensbegeleiding. Lees meer bij: Specialisaties-Beeldende therapie bij stervensbegeleiding.
  • Mentalization Based Treatment en beeldende therapie bij BPS gevolgd bij Marianne Kaarsemaker-Verfaille te Eindhoven.
  • Diagnostic Drawing Series (DDS) gecertificeerd. De DDS is een beeldtherapeutisch diagnostisch instrument om via tekeningen van de patiënt zijn of haar diagnose te kunnen bevestigen of heroverwegen.
  • Mindfulness, 8-weken-training gebaseerd op Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) van Segal, Wiliams en Teasdale en het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programma van Jon Kabat-Zinn onder leiding van Damiëtte Wolfs van Maitri Mindfulness Trainingen.
  • Mindfulness en beeldende therapie, van Esther Krul en Marijke Kremers te Nijmegen. Lees meer bij: Specialisaties-Mindfullness en Mindfulness in Beeldend.
  • Creatief Rouwen van Praktijk de Troostboom te Den Bosch
   onder leiding van Larissa van der Molen.
  • Medische Basiskennis, bij Stg. Medische basiskennis VOF
  • Basis en vervolgopleiding tot Acceptance and Commitment therapeut bij See True te Maastricht ,onder leiding van Gijs Jansen
  • Beeldwaarneming (BWN) bij Praktijk Overberg te Nijmegen onder leiding van Annette Overberg MAth.

De cursussen Mentalization Based Treatment en beeldende therapie, DDS, Mindfulness en beeldende therapie, Creatief Rouwen medische basiskennis, Beeldwaarneming en ACT, zijn geaccrediteerd door de koepelorganisatie Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

   • Tijdens mijn opleiding heb ik 1,5 jaar beeldende vaktherapie gegeven op de afdeling deeltijdbehandeling PAAZ aan volwassenen met uiteenlopende problematieken zoals angst, depressie, borderline
    persoonlijkheids stoornis (BPS) en ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.
   • In oktober 2010 ben ik gestart met mijn eigen praktijk voor beeldende vaktherapie met als specialisatie rouw-, verliesverwerking en stervensbegeleidng. Afhankelijk van de hulpvraag en problematiek werk ik samen met psychotherapeut, psychiater en psycholoog. Onder andere bij praktijk Griend3 te Maastricht.
   • Als zelfstandig gevestigd beeldend vaktherapeut heb ik 1,5 jaar deel uit gemaakt van het team Sociaal/Emotioneel/Gedrag bij Centrum Dialogo. Hier werkte ik met kinderen vanaf 6 jaar, adolescenten en volwassenen waarbij er sprake was van een 1ste lijns hulpvraag
   • In het Toon Hermans Huis te Sittard en Parkstad (Heerlen) begeleidde ik, vanaf 2011 t/m 2018, als vaktherapeut beeldend de creatieve therapie. Het Toon Hermans Huis is een open huis voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker en hun naasten.
   • Op basis van oproep heb ik contacten met verschillende palliatieve zorginstellingen waar ik beeldende therapie voor stervensbegeleiding op locatie aanbied.
   • Tevens geef ik aandachtsgerichte beeldende trainingen en workshops ‘Mindfulness in Beeldend’. Hierbij bied ik u een ervaring aan op bewustwordingsniveau, met behulp van verschillende beeldende materialen en technieken.

Als beeldend vaktherapeut ben ik erkend door de Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie (NVBT) en ben ik geregistreerd vaktherapeut beeldend bij het Register Vaktherapie. Beiden organisaties maken deel uit van de FVB.
Ook ben ik als creatief therapeut/Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg aangesloten bij de vakvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) welke onder de koepel valt van Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)