Hoe werkt beeldende therapie

 

werking

In de beeldende therapie wordt een analogie verondersteld tussen het beeldend werken en ervaringen en gedrag in het dagelijks leven (analoog procesmodel). Tijdens de beeldende therapie begeleid ik u in het proces van beeldend vormen (tekenen, schilderen en andere beeldende vormen). Elk beeldend materiaal en de wijze van toepassing heeft zijn specifieke eigenschap (appélwaarde) die uw ervarings-, bewustwordings- of verwerkingsproces kan ondersteunen. Het uiteindelijke werkstuk wat u maakt, geeft u een non-verbaal en concreet beeld van datgene wat u gedurende het werkproces gedacht, gevoeld of gedaan heeft. Het vervolgens observeren en ervaren van het eigen werkstuk op veilige afstand, biedt u nieuwe inzichten. Ik zorg ervoor dat het beeldend materiaal waarmee u wilt werken, aansluit bij het psychische proces dat u wilt doorlopen. Daarnaast stem ik mijn behandeling af op uw hulpvraag, levensfase en draagkracht.

Beeldende therapie kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Kiest u voor beeldende therapie in groepsverband, dan zorgt de interactie met de overige groepsleden ervoor dat u een helder beeld krijgt van hoe u functioneert in uw sociale dagelijks leven. In een veilige therapeutische omgeving doet u met elkaar en met behulp van de beeldende werkstukken ervaringen op om tot inzicht, acceptatie of verwerking te kunnen komen.

Wilt u weten hoe men de behandeling beeldende therapie ervaren heeft? Kopieer de volgende link: https://nvbt.vaktherapie.nl/download/?id=79265

Mocht u in behandeling zijn bij een psycholoog, psychiater of psychotherapeut, dan raad ik u aan dit mij kenbaar te maken. Gezamenlijke hulp die op elkaar afgestemd is, haalt voor u het optimale uit elke afzonderlijke vorm van therapie.