Mindfulness

 

Bij beeldende therapie en mindfulness ligt het aandachtig en aanwezig kunnen zijn in het hier en nu, zonder uzelf te (ver)oordelen, centraal. Gerichte aandacht voor (onbewuste) gedachtes, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen wordt tijdens de therapiesessies geoefend met behulp van beeldende materialen. Uw beleving van dat moment wordt verbeeld en krijgt een vorm die u buiten uzelf kan waarnemen.

Bij deze vorm van beeldende therapie is niet de inhoud van uw gedachten, gevoelens en beleving van
belang, maar de wijze waarop op u hiermee omgaat. Door met mildheid naar uzelf te kijken, vindt u
een balans tussen acceptatie en verandering.

Elke sessie wordt geopend en afgesloten met een korte meditatie. U gaat vanuit een gevoel van ontspanning, rust en gewaar zijn, met volle aandacht werken aan uw werkstuk. Een open houding t.a.v. meditatie is noodzakelijk. Verder bent u bereid om ook buiten de therapie ´mindful´ in het leven te staan. Want mindfulness ontleent zijn kracht door de integratie in uw levenswijze. Een aparte 8 weken training mindfulness (MBCT en of MBSR) kan u daarbij ondersteunen.

Indien angstgedachten en angstgevoelens een belemmerende rol in uw dagelijks leven spelen, en u werkt graag met beeldende materialen, dan kan beeldende therapie op grond van mindfulness een mogelijkheid voor uw behandeling zijn. Maar ook andere emotionele of gedragsmatige problemen kunnen afnemen door deze therapievorm. Kiest u voor deze behandelingsvorm, dan wordt de basis van uw therapiesessies afgeleid uit de module Aandachtsgerichte Beeldende Therapie (ABT) van Leonie ter Haar te Nijmegen.