Sessies

Fototje!
Onze eerste ontmoeting vindt plaats tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we of
beeldende therapie een mogelijkheid voor behandeling kan zijn. En kunnen we eventueel ook bepalen op welke
locatie de therapie gaat plaatsvinden (zie contact).

Indien u besluit om in behandeling te komen volgt het intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden uw gegevens opgenomen a.d.h.v. uw ziektekostenverzekeringspas en legitimatiebewijs. Daarnaast wordt het verloop van de behandeling besproken waaronder de verwachtingen, de doelen en het aantal/duur/frequentie van de sessies.

Om u een idee te geven, een behandeling van 10 sessies ziet er als volgt uit:

  • Oriëntatie, twee sessies, zodat uw hulpvraag helder wordt en u vertrouwd raakt met de beeldende
    materialen en de therapeut.
  • Behandelfase 1, drie sessies, waarbij u doelgericht tot inzicht komt van uw hulpvraag.
  • Tussenevaluatie, een sessie, waarbij uw doelen heroverwogen en zo nodig aangepast worden.
  • Behandelfase 2, drie sessies, waarbij u doelgericht tot acceptatie of verwerking komt.
  • Evaluatiesessie of afrondingssessie waarin we samen bepalen of de therapie gecontinueerd wordt (met evaluaties bij elke 5de sessie) of op een goede wijze afgesloten wordt.

De therapie bied ik u aan op basis van individuele sessies. Bij voldoende aanmelding kan de beeldende therapie ook in groepsverband (maximaal 4 personen) gegeven worden.

De sessies vinden meestal wekelijks plaats. Deze frequentie, aantal en duur van de sessies kan in overleg worden gewijzigd, al naar gelang uw hulpvraag en mogelijkheden.