Voor wie is het geschikt

wie
Beeldende therapie is voor u geschikt als u bereid bent te experimenteren met materialen en in de vormgeving het eigen handelen en het eigen gedrag te ervaren. U wilt daarnaast uw emoties en gedrag leren ordenen en begrenzen. U kunt over uw ervaringen tijdens de beeldende therapie reflecteren en u staat open voor bewustwordings-, verwerkings- of veranderingsprocessen.

Beeldende therapie kan u ook helpen als u het moeilijk vindt om woorden te vinden voor uw problematiek of ervaringen zoals bijvoorbeeld onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld, contactproblemen, concentratieproblemen, niet kunnen aangeven van grenzen of geen uitweg meer zien. Het kan ook zijn dat u verbaal (en rationeel) zo sterk bent, dat er weinig ruimte overblijft voor het ervaren van uw gevoelens, het onderzoeken
van uw gedachten of het kunnen plaatsen van ingrijpende ervaringen.

Mocht u een diagnose hebben voor de volgende problematieken en/of psychische stoornissen, ook dan kunt u baat hebben bij beeldende therapie: Angststoornis, obsessief compulsieve stoornis, post-traumatisch stress stoornis, depressie, eetstoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis, ADHD, burn-out, autisme. Als therapeut vind ik het hierbij belangrijk dat de beeldend therapeutische behandeling aangeboden kan worden in overleg met uw hoofbehandelaar of hoofdbehandelaren.