Wat kunt u ermee bereiken

Elke sessie beeldende therapie heeft een doel waar u mee aan de slag gaat. Deze doelen worden afgestemd op uw behoefte van dat moment en worden dus ook met name door u zelf opgesteld (of aangepast). Als therapeut begeleid ik u hierbij. Dat kan ik op een inzichtgevende, ondersteunende of een op verwerking gerichte wijze doen, al naar gelang uw behoefte.

De doelen* worden gesteld op de volgende gebieden:

 • Emotionele problemen. Uiten en vormgeven van emoties en verwerken van traumatische ervaringen
 • Gedragsmatige problemen. Leren structureren, omgaan met frustraties, controle te verminderen,
  concentratie te verhogen. Chaotisch gedrag tegen gaan, doorzettingsvermogen vergroten en verminderen probleemgedrag.
 • Conflictverwerking. Leren om te gaan met tegenstellingen en conflicten vorm te geven en te verwerken.
 • Egoversterking. Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van
  zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigen
  identiteit.
 • Sociaal functioneren. Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van
  assertiviteit, leren grenzen stellen, rekening houden met anderen.

bereik

(*bron: Beeldende therapie, iets voor jou?, uitgave van de Nederlandse vereniging voor
Beeldende Therapie (NVBT)